اولین گروه از دانش آموزان ایرانی برای امتحان ورودی دانشگاه چارلز شهر هرادتس کرالوه آماده اعزام می شود.

بعد از هر سختی آسانی است. زیبا ترین لحظه ها زمانی برای انسان رخ می دهد که ثمره ی تلاش و شب بیداری های خود را ببیند.
پس از چند ماه زمان برای درس خواندن و آماده شدن برای آزمون ورودی اکنون زمان آن رسیده است که لیست داوطلبان از داخل کشور برای سفر به ترکیه مهیا میشود.

از طرف دیگر لیست دانشجویان خارج از کشور برای امتحان ورودی در کشور چک نیز تا چند روز دیگر بسته می شود.

به امید موفقیت تمام فرزندان ایران زمین و فراموش نکردن این نکته از امام علی (ع) :

چه دور است میان آسایش و تن پروری و رسیدن به خوشبختی (غررالحکم حدیث 10028)

1398/ 01 /26 963
printrating
نام
ایمیل
نظر