تاریخ دقیق و مکان آزمون ورودی رشته ی داروسازی دانشگاه چارلز شهر هرادتس کرالوه برای سال تحصیلی 2019-2020 اعلام شد.

همانطور که قبلا اشاره شد امتحان ورودی در دو کشور متفاوت برگزار میشود.

کشور اول، کشور چک و در شهر هرادتس کرالوه

چهار تاریخ برای آزمون ورودی در این شهر تعیین شده است:

•    April 29th 2019

•    June 3rd 2019

•    June 28th 2019

تاریخ آخرین آزمون ورودی نیز در ماه جولای (July) برگزار خواهد شد به شرط آنکه داوطلبی به هر دلیل قانع کننده (مثلا شرایط خاص پزشکی) نتواند در تاریخ های رسمی اعلام شده در بالا اقدام کند.

کشور دوم، کشور ترکیه و در شهر استانبول

دو تاریخ برای آزمون ورودی در این شهر تعیین شده است:

•    May 4th 2019

•    May 23rd 2019

آسپیان در تلاش است یک تاریخ امتحان دیگر در شهر استانبول اضافه کند.

آدرس دقیق مکان آزمون ورودی در شهر استانبول در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.

1398/ 01 /26 967
printrating
نام
ایمیل
نظر